Per què aquest observatori?

El blockchain, el big data, la robòtica, la impressió 3D, l’Internet de les coses, la intel·ligència artificial, la realitat virtual, etc. són exemples de tecnologies disruptives. Ciència ficció? No. Són tecnologies que marcaran el futur proper, un futur en què la creativitat, la intuïció i la innovació jugaran un paper important per poder donar resposta als complexos reptes socials que ens depara la societat del s.XXI.

Continua llegint

Per què aquest observatori de les tecnologies disruptives a l’Administració Local?

Les tecnologies disruptives són aquelles que condueixen a l’aparició de nous productes i serveis, que provoquen canvis radicals que deixen obsolets els mecanismes o tecnologies anteriors, produint un canvi de paradigma. 

L’Administració Pública, com a servidora dels interessos generals de la societat, no es pot quedar al marge d’aquests canvis paradigmàtics, i l’Administració Local, la més propera al ciutadà, ho ha de viure com una gran oportunitat per millorar els serveis que ofereix a la ciutadania en tots els seus àmbits de competència: territori i medi ambient, mobilitat, turisme, serveis socials, seguretat, etc.

Explora les tecnologies disruptives

Les possibilitats que les tecnologies disruptives ofereixen a l’Administració Local per crear valor públic són moltes i, certament, poden conduir a escenaris de millora com ara, una gestió més eficient i segura dels recursos, disminució de la burocràcia administrativa, reducció dels temps d’espera…

Explora les tecnologies disruptives

Però com qualsevol canvi, també poden generar resistència en la seva implantació, més encara quan la llei va per darrere de la societat i no hi ha una marc legal clar. Això produeix vertigen, dubtes, por… i controvèrsies.
Per això, hem reflexionat sobre com impactaran les tecnologies disruptives en els diferents àmbits locals, què canviarà en els propers 10 anys, a quins riscos i dilemes haurem de fer front… Però també què no canviarà en els propers 10 anys, i per tant, quins són els valors actuals de l’Administració Local que hem de preservar/garantir per abordar amb èxit “el canvi” que inevitablement es produirà.

Analitza els valors i afronta els dilemes