Project Description

Organització i gestió
> Transformar les biblioteques en FabLabs o CitiLabs ciutadans, per que siguin espais de cocreació, experimentació i innovació, especialment per a joves i emprenedors. L’espai hauria de disposar de les principals tecnologies: impressores 3D, drons, robòtica, realitat virtual, etc.
> Creació d’una Biblioteca digital amb un fons de material multimèdia compartit pels ciutadans: sistemes de lloguer temporal de llibres digitals de les biblioteques, adreçat als estudiants (especialment als que tenen menys recursos econòmics) i amb recomanacions personalitzades (big data)

Texas, EEUU: els residents poden tenir una targeta que els hi permeti accedir a productes de suscripció en línea a la Biblioteca de Fort Worth


Més Exemples
India: biblioteca amb arxius digitals en més de 70 idiomes, repositoris de varies ciutats i materials d’aprenentatge
Singapur: recomanacions personalitzades, anàlisi de demanda (de títols nous i existents), planificació de la colecció de la biblioteca