Project Description

Seguretat i serveis a la via pública
Big data per a anticipar i prevenir situacions d’emergència: incendis en edificis en funció del malestar dels edificis, riuades en funció del temps, incendis forestals en funció de la sequedad del bosc, etc.

NYC Fire Department: Algoritme FireCast 2.0 per prioritzar la inspecció de edificis segons el risc d’incendi i monitoritzar els inspeccionats.


Més Exemples
Santander: implementació de 20.000 sensors conectats amb infraestructura, càmeres, aplicacions, serveis de GPS i centres de control, que permeten noves formes d’avaluar amenaçes potencials.
Shangai: exemples de big data/ analytics per predicció d’incendis