Project Description

Organització i gestió
> Sistema de gestió integral de les incidències a la via pública amb un enfocament de col·laboració ciutadana. El ciutadà informa fàcilment d’una incidència mitjançant una App o via una solució de missatgeria instantània (Whatsapp, …) i rep informació de retorn de l’estat de la incidència i de la seva resolució.
> Reconeixement de Ciutadà Cívic que podria obtenir un “premi” o reconeixement de l’Administració.
> Les propostes es podrian prioritzar segons un “rating” del ciutadà en funció de les seves propostes anteriors: rigor/interés general del ciutadà vs queixa no justificada o interessada

Solució del Sector privat: Public Service Request/


Més Exemples
EEUU: Seeclickfix – empresa que genera apps personalitzades per cada ciutat que permeten als ciutadans notificar averies
India: IchangeMyCity
UK Citizens Online Democracy: FixMyStreet