Project Description

Territori i medi ambient
Control epidemiològic de la ciutat a través del clavegueram per entendre i prevenir malalties amb l’ús del bigdata. Aconseguir una ciutat més salubre amb sensors repartits en diferents punts de l’espai públic que informen de substàncies nocives, contaminants i organismes patògens i se’n fa analítica predictiva

Underworlds, MIT: plataforma open data que avaluar els patrons de salut urbana i controlar l’epidemiologia urbana. Consisteix en una infrastructura física, tecnologies de medició bioquímica i eines analítiques necessàries per interpretar les dades i prendre mesures


Més Exemples
Oakland: Mapa interactiu de contaminació
Penang, Malaysia: sistema de seguiment digitalitzat que fa servir intel·ligència artificial per analitzar el big data i enregistrar els patrons de difusió dels casos de dengue i fer prediccions futures sobre les zones amb més perill d’existència de mosquits.