Project Description

Mobilitat
Control i detecció d’incidències d’aforaments i aglomeracions de persones en espais públics crítics (transport públic, parades de metro, bus, places, etc) mitjanánt càmeres que mesurem el número de persones en un espai (sense dades privades) per detectar possibles acumulacions de persones, prendre accions per a reduir riscos de seguretat i millorar la planificació. Exemple: quan un tren o metro està absolutament col.lapsat de gent, informació a la gent que està a l’andana, el temps previst per al nou tren o metro, per evitar incrementar el col.lapse.

FLIR traffic: servei que, mitjançant càmeres, permet analitzar les imatges i detectar possibles incidències: incendis, obstacles a la via pública, persones en lloc no autoritzats, etc


Més Exemples
North Carolina, EEUU – Càmeres de seguretat per comptar passatgers
Sistema de detecció d’aglomeracions de persones en espais públics mitjançant sensors de pressió al paviment o vorera. Exemple: plaça de les Cortes, Congrés dels Diputats (Madrid)
UK railways: planificació i dimensionament dels transport públic a partir dels sensors de les persones esperant i analítica predictiva