Project Description

Mobilitat
Dades obertes de l’activitat de la mobilitat de la ciutat a partir de la informació pública i ciutadana per a facilitar la planificació a partir de:
– Obertura de les dades de l’administració pública en relació a la mobilitat privada i pública per a que estiguin accessibles als ciutadans
– Cal arribar a acords amb les empreses que disposen d’una gran quantitat d’informació sobre la mobilitat per a compartir dades per planificar i actuar ràpidament davant les incidències. Empreses com Google Maps, Waze i operadores de telecomunicacions.

Londres: Transport for London (TfL) open data, per accelerar el desenvolupament d’apps


Més Exemples
Nairobi: Google Maps de microbusos privats
Ohio: Smart Columbus – Tràfic en temps real de la ciutat