Project Description

Seguretat i serveis a la via pública

Diseny de l’espai públic per a facilitar la circulació i senyalització per als vehicles autònoms. Repensar les vies públiques perquè la promoció del vehicle compartit (i forta penalització del privat) i la mobilitat com a servei permetrà guanyar espai per a altres finalitats

Blueprint for Autonomous Urbanism


Més Exemples
Girona: H2020 Inframix
MIT Senseable City Lab – Wave Project