Project Description

Territori i medi ambient
> Sensorització dels territori i parcs naturals per detectar infraccions urbanístiques, usos indeguts (motos, caçadors) o incidents (incendis). Instal·lació de càmeres, sensors o drons “lligats” a torres de vigilància
> Sensorització de les platges, previsió de pluges i corrents marítimes per a anticipar o detectar episodis de contaminació i avisar ràpidament a la ciutadania. Gràcies al ràpid i barat test químic de l’aigua, combinat amb analítica de dades de diferents tipus (clima, marees…) dona un model predictiu que ajuda a tancar abans les platges contaminades i avisar a la població de probables episodis de contaminació i prendre les mesures necessàries per reduïr-la
> Sensors per prevenir inundacions, integrats amb la planificació del temps per avisar proactivament a la ciutadania
> Drons per monitorizar les condicions ambientals

Amsterdecks, Amsterdam: involucra als ciuitadans en la millora de la qualitat de l’aigua. Fan servir un sistema d’informació en línia juntament amb un espai públic on els ciutadans colectivament fan servir i avaluen la qualitat de l’aigua.


Més Exemples
Chicago: analítica per monitoritzar l’estat de l’aigua
Chicago: ús de l’analítica predictiva a través de l’ús de les dades públiques per identificar els restaurants de la ciutat amb més probabilitats d’infringir els codis sanitaris i prioritzar la seva inspecció.
Tanzania: us de dron per mapejar hàbitats aquàtics de malaria