Project Description

Organització i gestió
Facilitar als ciutadans un servei pel qual es pot guardar la seva història de tràmits i gestions amb l’Administració, a un espai personal (per exemple blockchain) que li permet guardar una còpia integra i segura.

Estonia: Les dades del ciutadà utilitzen tecnologia blockchain, per evitar duplicats i compartir de manera segura gràcies a X-Road


Més Exemples
Dubai: certificat digital per processos segurs
Nova Zelanda: SmartStar Els nous pares poden navegar pels serveis del govern i accedir de manera integrada