Project Description

Seguretat i serveis a la via pública
> Ciutat sensoritzada per a ser més eficients en la gestió dels serveis urbans. Els sensors poden estar a faroles, edificis públics, infraestructures, contenidors, etc. I es pot mesurar: tràfic, soroll, contaminació atmosfèrica, serveis plens, etc Instal.lació d’un conjunt de sensors a elements de la via pública (faroles, bancs, etc): contaminació, soroll, tràfic, càmeres, wifi, etc.
> Identificació d’incidències o infraccions a la via pública a partir d’imatges captades per drons o càmeres, i aplicar sancions (si escau)
> Equipar els vehicles públics (transport, policia, altres) amb lectors de matrícules de vehicles de l’entorn per on circulen per a detectar possibles incidències: vehicles abandonats (que estan aparcats al mateix lloc des de fa molt de temps), vehicles robats, infraccions de tràfic (vehicles aparcats en llocs no autoritzats), etc

Copenhagen: Ciutats més verds


Més Exemples
Xina: software de reconeixement facial identifica vianants imprudents
Abu Dabi: Sistema de detecció d’incidencias per vídeo – proveïdor empresa FLIR
Colombia: contracte amb Indra pel control de tràfic intel·ligent – control i comunicacions
Gdynia, Polonia: instalació d’un sistema pilot de detecció automàtica d’incidents de tràfic
Glasgow: Enllumenat públic