Project Description

Mobilitat
Gestió intel·ligent de l’aparcament a les zones “especials”: zones reservades per a vehicles autoritzats, zones de càrrega i descàrrega, places per a persones amb discapacitat, etc. Gestionar el control d’estacionament, disponibilitat de places d’aparcament, reserva online, etc.
Utilització de control sense fils de baixa potència de les places d’aparcament i compartició online de la informació. El control es podria fer amb Teletac, APP mòbil, sensors o càmeres instal·lades a les places d’aparcament.

L’Escala: sensors i instalació de panells informatius sobre l’ocupació d’aparcaments. Els vehicles son guiats en funció de la disponibilitat real de places d’aparcament.


Més Exemples
Amsterdam: sensors de detecció i senyalització electrònica
Santander: xarxa de sensors d’aparcament, gateways que concentren la informació enviada pels nodes i traslladen cap els servidors centrals.