Project Description

Territori i medi ambient
Ús de machine learning (autoaprenentatge a través de grans quantitats de dades) per augmentar l’exactitud de la predicció climatològica (especialment de situacions extremes) en base a les dades oficials i les dades obertes de la ciutadania

EEUU: El Departament d’energia, SMT, fa servir una nova tecnologia de predicció del temp i del clima d’autoaprenentatge (machine learning) i és un 30% més precisa en predicció climàtica que les tècniques anteriors


Més Exemples