Project Description

Organització i gestió
Dades obertes de tots els indicadors de ciutat i de les xaxes socials per empoderar els Ciutadans i puguin prendre les seves decissions personals: on viure en funció dels meus requisits (soroll, contaminació, equipaments a prop, etc), triar escola, on obrir un negoci, on és millor aparcar la meva bicicleta/moto en funció del nivell de robatoris, etc.

Dubai Data Initiative: iniciativa open data i impacte econòmic per Dubai


Més Exemples
GovLab
Ohm Connect-> Open Data Energia
Open Data Copenhagen
RentHackr- Open Data Crowdsourcing – lloguers
School DC –> Open Data informació comparativa de colegis