Project Description

Territori i medi ambient
> Implantar sistemes de monitorització avançats (tipus Nest) per a planificar consum intel.ligent calefacció i energia elèctric, integrat amb informació del temps i models predictius de temps
> Maletí amb sensors per oficines i comerços que fa un anàlisi energètic i recomana mesures d’estalvi, que ara feien professionals especialitzats. La idea base és un edifici energèticament eficient
>Sensorització dels consums de serveis bàsics (aigua, energia) de cada llar i informació disponible (anonimitzada) per l’Ajuntament per ajudar a detectar i anticipar incidències: consums excessius, averies, etc.
> Sensor de consum d’aigua, que estalvia el desplaçament als tècnics per a llegir-ne el consum i pemet veure al resident el seu consum diari d’aigua. Avisos en temps real sobre l’excés de consums a més analitzar-ne l’ús per fer recomanacions d’estalvi canviant certs hàbits.”
> Sensoritzar edificis per estalviar energia a partir d’analítica predictiva de les dades generen aquest sensors i cear un benchmark d’edificis que serveixi per veure on cal invertir per millorar l’eficiència. Edificis que aprenen a optimitzar i regular l’energia en funció del comportament dels seus hostes i a anticipar-se a situacions poc confortables.
> Exigir a les empreses concessionàries de serveis bàsics obrir les dades detallades dels consums per a detectar consums excessius, incidències i males pràctiques,

Ajuntament de Sueca: implantació de tecnologia per a la detecció de fuites (software de gestió d’alarmes desenvolupat per Global Omnium/Aguas de Valencia)


Més Exemples
Duke Energy
NYC: Sistema “Automated Meter Reading (AMR)” és un transmisor de radio petit connectat a medidors d’aigua individuals que envien lectures diaries a una xarxa de receptors de la ciutat.
Paris: building efficency – sensors
Valencia, ITE (Instituto tecnológico de la energía) : monitorització d’energia en 3 nivells: edificis, micro-red i ciutat