Project Description

Seguretat i serveis a la via pública
Senyalització intel·ligent de la via pública per a:
> millorar la seguretat dels turistes, vianants, etc
> adaptar les vides públiques a les necessitat de tràfic de cada moment: canviat els temps d’espera dels semàfors, donant prioritat al transport públic, canviant el sentit de circulació d’algunes vies (leds intel.ligents per a marcar vies), etc.

Toronto: señalización inteligente


Més Exemples
Pittsburgh: Sistema IA que permite que los semáforos se adapten a las condiciones del tráfico en lugar de depender de ciclos preprogramados.
Bangalore: sistema de señalización de tráfico automático