Project Description

Organització i gestió
Sistemes d’intel·ligència artificial per a realitzar el rendiment de comptes dels governs, mitjançant eines d’analítica avançada de les dades de gestió municipal i altres, i la valoració de la satisfacció del ciutadans del grau de compliment a partir de les dades de xarxes socials i altres

IBM Watson


Més Exemples
Birmingham city council: bon ús de xarxes socials per comunicar i mesurar
USA:Informe sobre les xarxes socials en el món del “e-government” amb una auditoria de el que estan fent els 15 departaments de nivell executiu i les millors pràctiques per a agències i departaments de totes les mides i nivells de govern.