Project Description

Mobilitat
Sistema de càmeres centralitzades per a vies molt transitades per analitzar dades, prendre decisions automàticament mitjançant sistemes d’intel·ligència artificial (temporització semafòrica, canvi de sentits de via) i imposar sancions automàticament.

Seul: el metro utilitza dades en temps real per predir congestions de trànsit i prendre decisions


Més Exemples
Amsterdam: gestió intel·ligent del trànsit
Toronto: s’han dut a terme dos proves pilot – ús de càmeres de vídeo + intel·ligència artificial per detectar el número de vehicles que s’apropen a una intersecció i per a fer una pogramació intel·ligent dels semàfors – ús de drons i intel·ligència artificial per anticipar congestions de trànsit