Project Description

Mobilitat
Utilització de vehicles autònoms com a servei públic de transport per a reduir l’accidentalitat i les incidències per infraccions

Singapore: Shuttles i busos autònoms


Més Exemples
Mountain View, California: Sistema automatitzat de transport
UK: GATEway Project