Valors de l’Administració Local

L’aplicació de les tecnologies disruptives hauria de permetre a les administracions abordar els nous i complexes reptes de la societat i l’economia actual mitjançant la prestació de serveis digitals innovadors.

Continua llegint

I very frequently get the question: What’s going to change in the next 10 years?

I almost never get the question: What’s not going to change in the next 10 years? 

That second question is actually the more important of the two – because you can build a business strategy around the things that are stable in time. 

Jeff Bezos, , fundador i director executiu d’Amazon

Valors de l’Administració Local que cal preservar 

L’Administració Local té una sèrie de punts forts (valors) que la situen en una posició ideal per dissenyar i implementar aquests serveis, sense perdre de vista l’objectiu final: millorar la qualitat de vida de la ciutadania en el marc d’una societat més saludable,  sostenible i més integrada socialment.

Són els següents:

 • PROXIMITAT A LA CIUTADANIA
  Recepció directa de les necessitats de la ciutadania. Facilitat per conèixer les necessitats de la ciutat. Coneixement de la realitat de primera mà: es coneixen les persones de tu a tu. Facilitat a l’hora de copsar l’opinió ciutadana. Molt coneixement del territori. Ràpida detecció de problemes i necessitats. Es poden personalitzar les solucions (amb limitacions). Detecció ràpida de l’impacte de les decisions polítiques i les actuacions.
 • SENSIBILITAT
  És el primer lloc on el ciutadà va a buscar ajuda, és la referència principal del ciutadà. Clima de confiança. Possibilitat de personalitzar la prestació dels serveis. Possibilitat d’intentar nous models de relació amb la ciutadania. Foment de la participació i la col·laboració per trobar solucions a les necessitats de la gent i el territori.
 • TRANSVERSALITAT
  Es disposa d’un gran volum d’informació del ciutadà i de la seva realitat. Personal multidisciplinari, amb visió transversal i coneixements legals. Per competència: el treballador està a prop del ciutadà. “Fa de tot”. Polivalència.
 • VOCACIÓ DE SERVEI
  Voluntat de donar servei, d’ajudar. Prestació de serveis públics no només per obligació: els serveis han de ser útils i eficients. Orientació clara client/ciutadà.
 • ESTRUCTURA PETITA + ÀGIL PELS CANVIS
  Estructures formals menys rígides. Flexibilitat. Major agilitat en la presa de decisions. Pocs treballadors: es coneixen més entre ells i es coneix millor l’organització. Proximitat entre el rol tècnic i polític. Informació més accessible.
 • ROL D’INTERMEDIARI
  Capacitat de vincular serveis de tercers als ciutadans. Possibilitat de dissenyar serveis públics innovadors (incloent-t’hi diferents sectors). Competència/possibilitat de tirar endavant projectes importants.
Explorar les iniciatives